expertisecentrum verbindend onderwijs

aanbod voor kiva-scholen

Onze 2-jarige trajecten

Wil je nieuwe collega’s opleiden in de KiVa visie? Is de KiVa-visie wat ondergesneeuwd geraakt? Ben je een nieuwe directeur in een KiVa-school? Wil je een nieuwe wind in je KiVa-kernteam? Allemaal goede redenen om de KiVa+ training te volgen. Een traject voor scholen die al KiVa-school zijn.

Bekijk onze infofiche!

Ben je al even bezig al KiVa-school? Is je KiVa-kernteam opgeleid, maar zoek je naar verdere uitdieping? Bots je als KiVa-school op (cyber)-pesten dat je niet zomaar in de hand krijgt? Nood aan meer overleg en intervisie? Dan is het expertentraject iets voor jullie.

Bekijk onze infofiche!

Samen met de hele gemeenschap rond het kind werken aan een fijne en veilige leef- en leerwereld waar pesten geen plaats heeft.

In lijn met de inzichten van Unicef en het World Anti-Bullying Network worden scholen vertrouwd gemaakt met KiVa en gaan ze samenwerking aan met partners die deel uitmaken van de leefwereld van kinderen (opvang, vrijetijdsmilieu, …).

Bekijk onze infofiche!

Trainingen voor KiVa-scholen

Consult

Hulp nodig bij een moeilijke pestproblematiek? Contacteer ons en we zoeken samen naar oplossingen.

Lees meer
Een goed gesprek met ouders

Een goed gesprek met ouders

Het gebeurt dat kinderen of jongeren in de fout gaan: agressie, pestgedrag, niet willen meewerken in de klas. Hoe ga je in gesprek met de ouders als het even spant? Hoe richt je je als school tot de ouders van een pestslachtoffer en/of tot de ouders van een kind dat zich niet oké heeft gedragen? Hoe vergroot je de kans op dialoog en samenwerking met de ouders?

Lees meer

Ouderavond KiVa

Ouders zijn een belangrijke partner voor scholen. Elke 3 jaar wijzigt de samenstelling van de oudergroep. Een extra ouderavond inplannen biedt veel kansen om ouders mee te krijgen in dit KiVa-project.

Lees meer

Intervisie

Intervisie is een waardevolle gelegenheid om ervaringen te delen, inzichten uit te wisselen en specifieke casussen van heel dichtbij te bekijken. Elke KiVa-school kan deelnemen met eigen casussen.

Lees meer

KiVa-basis 3-daagse

Een warmschoolklimaat waar pesten geen plaats kent! 3-daagse trainingen voor leerkrachten waarin preventief en curatief rond pestgedrag gewerkt wordt.

Lees meer

Bekijk onze vormingen