Bouw aan een positieve groepsdynamiek in de klas. Verwerf inzichten en technieken zodat iedere leerling zich goed voelt en tot leren komt.

  • Doelgroep: (buitengewoon) basisonderwijs
  • Duur: twee halve dagen van 3u
  • Max deelnemers: 25

Beschrijving

Een positieve dynamiek en warme relaties in je klas zijn essentieel om tot goed onderwijs te komen. Ze dragen bij aan een positief klasklimaat dat ervoor zorgt dat kinderen zich goed voelen en tot leren komen. Hoe kun je werken aan een klimaat dat groei en ontwikkeling mogelijk maakt? Hoe kun je inspelen op de groep als je weet dat de leerlingen in je klas sterk van elkaar verschillen? Welke groepsdynamische inzichten inspireren ons om iedere groep op weg te zetten?

Dag 1 (halve dag)

Tijdens de eerste halve dag verken je de preventiepiramide van Johan Declerck. Dit kader helpt om de factoren (op jouw school) die een positief school- en klasklimaat bevorderen en belemmeren in kaart te brengen. Je ervaart de impact ervan op jezelf en de groep via interactieve oefeningen. Tot slot sta je stil bij de vraag: wat betekenen deze inzichten voor ons team en voor onze klasgroepen op school?

Dag 2 (halve dag)

Dag twee bouwt verder op de inzichten uit dag een. Je verdiept je in het installeren van positieve, verbindende contacten en omgangsvormen tussen leerlingen. We staan stil bij ons ‘niet-onderhandelbaar kader’: hoe willen we dat leerlingen met zichzelf, elkaar en ons als leerkracht omgaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dit oefenen en dat leerlingen zich deze omgangsvormen eigen maken? Inzichten uit o.a. Verbindend communiceren, Roos van Leary en Active Reviewing bieden een alternatief voor de praktijk. Het einddoel: een fijne klas waar leerlingen zich goed voelen en zich kunnen vormen.

Traject

De vorming bouwen aan positieve groepsdynamiek bieden we ook in een traject aan. Hiermee spelen we nog scherper in op de noden van de school. Na een intakegesprek bouwen we een trajectvoorstel op met diverse contactmomenten. In overleg zoeken we hoe het team de verworven inzichten kan implementeren door allerlei opdrachten en reflectiemomenten. Op die manier werken we aan een effectieve professionalisering op de werkvloer. 

Tijdens deze vorming leer je: 
  • inzicht krijgen over het klas- en schoolklimaat vanuit de preventiepiramide en groepsdynamische kaders;
  • herkennen en benoemen van bevorderende en belemmerende factoren in de klas en op school;
  • een concrete aanpak installeren voor jouw klas en school vanuit de diverse denkkaders.

Meer info?

Wil je graag meer informatie over deze navorming? Aarzel niet om ons te contacteren.