Constructief omgaan met macht en gezag in je klas en op school. Groeien vanuit (nieuwe) inzichten over autoriteit.

  • Doelgroep: (buitengewoon) basisonderwijs
  • Duur: 3u
  • Max deelnemers: 25
Beschrijving

Gezag, inspraak, respect en participatie zijn begrippen die evolueren en voor veel leerkrachten een uitdaging vormen. Wat kun je (nog) vragen van leerlingen? Hoe ver gaat participatie en op welke manier willen we leerlingen (en ouders) inspraak geven in het schoolgebeuren? Wat betekent respect? Wat mogen we verwachten van leerlingen en van onszelf? Waarover onderhandelen we en hoe ver gaan we in onderhandelingen? En hoe reageren we op leerlingen die (onze) grenzen overschrijden? 

Veel schoolteams zijn op zoek naar een gepaste invulling van begrippen als gezag, respect, streng zijn, autoriteit, straffen. In deze sessie gebruiken we de inzichten uit het recente boek van Haim Omer over autoriteit en gezag. Deze kapstok helpt om in dialoog met andere leerkrachten vorm en invulling te geven aan je eigen handelen in situaties die je uitdagen, die je doen twijfelen. We verkennen samen manieren om grenzen te hanteren en gezag te omschrijven in concrete school- en klaspraktijken. We staan stil bij hoe een schoolteam hier samen verder stappen in kan zetten. 

Het einddoel van deze sessie: inzichten verwerven over ‘nieuwe autoriteit’ en samen op zoek gaan naar hulpmiddelen die jou in je job helpen om je minder machteloos te voelen.

 
Tijdens deze vorming leer je: 
  • theoretische inzichten kennen over de theorievorming rond Nieuwe Autoriteit;
  • vanuit theoretische inzichten reflecteren over de eigen pedagogische praktijk;
  • in gesprek met anderen en gesterkt door inzichten van Haim Omer, op zoek gaan naar manieren om grenzen te hanteren en gezag te hebben.

Meer info?

Wil je graag meer informatie over deze navorming? Aarzel niet om ons te contacteren.