(Cyber)pesten aanpakken: het hele schoolteam doet mee. Samen aan de slag voor een schooleigen anti(cyber)pestbeleid.

  • Doelgroep: leerkrachten

Beschrijving

De covid-epidemie heeft van het internet een nog belangrijkere sociale ontmoetingsplaats gemaakt, ook voor leerlingen. Tiktok, Instagram, Snapchat, … zijn alom aanwezig. De Digisprong brengt de online wereld nog dichterbij. Het toegenomen belang en de stijgende afhankelijkheid van online communicatie vergroot de kans op online probleemsituaties. Leerlingen krijgen te maken met online pestgedrag en weten zich vaak geen raad. Ook omstaanders, opvoeders en ouders krabben zich in de haren. Wat is de rol van de school? Waar zet je als school best op in? Hoe help je cyberpesten voorkomen? Wat reageer je best als het fout loopt? 

Deze vorming informeert, sensibiliseert en zet leerkrachten en scholen op weg om een eigen antipestbeleid te ontwikkelen. Via up-to-date kennis over pesten en cyberpesten lukt het deelnemers om de basis te leggen voor een schooleigen antipestplan waarin preventie, melding, incidentaanpak en nazorg elkaar vinden. Succesvolle interventiemethodieken komen mee in beeld. 

Meer info?

Wil je graag meer informatie over deze navorming? Aarzel niet om ons te contacteren.