Een fijne speelplaats: kenmerk van een sterke school.

Inzetten op de meerwaarde van een uitdagende, verbindende en groene speelplaats.

  • Doelgroep: (buitengewoon) basisonderwijs
  • Duur: 3u of 6u
  • Max deelnemers: 25

 

Beschrijving

Een fijne speelplaats geeft ademruimte aan kinderen en leerkrachten. Ze voedt het welbevinden en biedt kinderen de kans om hun sociale vaardigheden te exploreren. Een verrijkte speelplaats werkt de verbondenheid tussen de kinderen en met de omgeving in de hand en speelt in op de grote diversiteit die er tussen kinderen bestaat: leeftijd, gender, temperament, sociale ontwikkeling, gemoedstoestand en behoeften.

Deelnemers staan stil bij hun eigen speelplaats(werking) en worden op weg gezet om hun speelplaats te optimaliseren. Vertrekkend vanuit de eigen schoolvisie wordt bekeken hoe het speelplaatsgebeuren (nog meer) kan bijdragen tot de gezonde ontwikkeling, de veerkracht en het respectvol omgaan tussen kinderen.

 

Tijdens deze vorming leer je:
  • wat je als team kan ondernemen om te zorgen voor een fijne speelplaats en -tijd voor alle kinderen;
  • het schooleigen pedagogische project vertalen naar initiatieven die het speelplaatsgebeuren vorm geven;
  • op basis van een behoefteanalyse werk maken van verbeteringsinitiatieven die de kwaliteit van het speelplaatsgebeuren aanzienlijk optillen;
  • een draagvlak tot stand brengen om de beoogde veranderingen te realiseren.

Meer info?

Wil je graag meer informatie over deze navorming? Aarzel niet om ons te contacteren.