Een goed gesprek met ouders, ook als het even spant. Ouders en school op één lijn.

  • Doelgroep: (buitengewoon) basisonderwijs
  • Duur: 3u
  • Max deelnemers: 25
Beschrijving

Het gebeurt dat kinderen of jongeren in de fout gaan: agressie, pestgedrag, niet willen meewerken in de klas. Hoe ga je in gesprek met de ouders als het even spant? Hoe richt je je als school tot de ouders van een pestslachtoffer en/of tot de ouders van een kind dat zich niet oké heeft gedragen? Hoe vergroot je de kans op dialoog en samenwerking met de ouders? Hoe win je ouders voor het herstelgerichte aanpakken van conflicten en pestgedrag?

Oudergesprekken aangaan maakt deel uit van je job als leerkracht. Door ouders in hun rol en in hun bezorgdheden te respecteren, vergroot je de kans op samenwerking en succes. Zonder samenwerking wordt het lastig om scheve situaties recht te trekken.  Tijdens deze training krijg je inzichten en handvatten aangereikt. Samen met de andere deelnemers zoom je in op concrete gesprekssituaties (video’s en eigen casussen) en versterk je je persoonlijke competenties.

 Tijdens deze vorming leer je:

  • in gesprek te gaan met ouders van kinderen en jongeren die naar aanleiding van pesterijen, conflicten of ander probleemgedrag in beeld zijn gekomen;

  • wat je voorafgaandelijk kunt doen om de kans op een goed gesprek met ouders te vergroten;

  • op welke manier je tot een goede samenwerking kunt komen met ouders, aansluitend bij het handelingsgericht en herstelgericht werken;

  • indien nodig ouders door te verwijzen naar andere instanties.

Meer info?

Wil je graag meer informatie over deze navorming? Aarzel niet om ons te contacteren.