Hoe van ouders bondgenoten maken? Duurzaam versterken van de ouderbetrokkenheid op school.

  • Doelgroep: (buitengewoon) basisonderwijs
  • Duur: 3u
  • Max deelnemers: 25
Beschrijving

Ouders lopen vaak in de buitenbaan van de school. Daardoor worden kansen gemist. Deze vorming verkent met behulp van handige en beproefde tools hoe ouders bondgenoten kunnen worden van de school. De opgedane kennis en tools stellen je in staat om een gedragen visie en acties rond ouderbetrokkenheid uit te werken.

Inspraak, participatie, actieve betrokkenheid in het schoolgebeuren: er zijn veel mogelijkheden om na te gaan hoe ouders (nog meer) bondgenoot kunnen worden van de school. Scholen met een goede ouderbinding halen hier voordeel uit: een warmer schoolklimaat, meer gemotiveerde leerkrachten, frisse ideeën, extra helpende handen, ouders die makkelijker bereikbaar zijn, kinderen die beter presteren …. Ook bij zorg en remediëring biedt een goed contact met de ouders meer uitzicht op succes.

 

Tijdens deze vorming leer je:
  • wat ouderbetrokkenheid inhoudt en welke meerwaarde het biedt voor de school;

  • inzicht krijgen in hoe ouderbetrokkenheid werkt en kan worden verbreed;

  • hoe je als team de ouderbetrokkenheid kunt versterken: in kaart brengen, evalueren en versterken van de huidige aanpak op school door middel van weloverwogen initiatieven;

  • hulpmiddelen kennen en gebruiken om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Meer info?

Wil je graag meer informatie over deze navorming? Aarzel niet om ons te contacteren.