• Doelgroep: (buitengewoon) basisonderwijs/secundaire onderwijs
  • Duur: 3u
  • Max deelnemers: 20

Beschrijving

Deze vorming is een kennismaking met alle aspecten van herstelgericht werken.

In de driedaagse opleiding “herstelgericht werken en verbindende communicatie” komt het trainen van vaardigheden en inoefenen van herstelmethodieken komen aan bod.

Een school is een mini-maatschappij waarin er zich allerlei (kleinere en grotere) incidenten en conflicten voordoen. Kinderen en jongeren experimenteren, zoeken grenzen op en stellen zo soms uitdagend gedrag.

In een sanctionerende aanpak van problemen op school ligt de focus op de dader en kunnen de “klassieke” methodes zoals een verwittiging, straf(studie), contract of schorsing een effect hebben op korte termijn. Vaak hebben deze sancties geen “blijvend” effect omdat de leerling niet leert om verantwoordelijkheid te nemen en wordt het leerproces verstoord.

In een herstelgerichte aanpak wordt er geluisterd naar alle betrokkenen en ligt de focus op de “schade” die het gedrag heeft toegebracht aan de relaties met klasgenoten, leraars en ouders. Deze aanpak baseert zich op de principes van herstelrecht en biedt alle betrokkenen de kans om bij te dragen aan een duurzame “oplossing” bij een incident (herstel).

Een herstelgericht benadering is een intergrale, duurzame aanpak die naast herstel ook proactief inzet op verbinding en op zoek gaat naar manieren om leerlingen en leraren te “verbinden in vredestijd” om zo conflicten te voorkomen. Belangrijke tools om dit te bereiken zijn de proactieve cirkel en een geweldloze taal en houding.

 

Tijdens deze vorming leer je:
  • inzicht krijgen in de verschillende onderdelen van een herstelgerichte aanpak
  • het verschil kennen tussen sanctioneren en herstellen
  • de principes en stappenplan van een proactieve cirkel kennen
  • de verschillende stappen in een herstelgesprek kennen
  • de verschillende bouwstenen van verbindende/geweldloze houding en taal kennen

Inschrijven?

Meer info?

Wil je graag meer informatie over deze navorming? Aarzel niet om ons te contacteren.